Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Inspirationsmateriale til studiekredse

Inspirationsmateriale til studiekredse

Folkevirke har gennem årene udarbejdet materiale beregnet for samtale- og studiekredse.

Blandt emnerne i Folkevirkes studiekredsmateriale kan nævnes:

"Ansigt til ansigt med virkeligheden".
Her behandles spørgsmålet om, hvad det er, der under den tekniske udvikling sker mellem mennesker og nationer.

Bogpakken rummede:

 • Tage Voss: Tidens ultimatum.
 • Robert Jung: Fremtiden er allerede begyndt.
 • Czeslow Milosz: Den store fristelse.
 • John Boyd Orr: Den hvide mands dilemma.
 • Karin Boye: Kallocain.
 • A. M. LoW: Det sker før vi aner.
 • Erik Knudsen: Credo.

"Den lille intollerance", der belyser det spændingsfelt, der opstår mellem mennesker af forskellig social, racemæssig, kulturel eller politisk placering.

 • Indledning v. Esther Jensen.
 • Kingston Hughes: Simple siger sin mening.
 • Charles Morgan: Dommerens Historie .
 • Laura z. Hobson: Mand og Mand imellem
 • Gwethalyn Graham: Ogsaa Du, Brutus.

"Trangsyn og vidsyn", som omfatter udvalgt nordisk litteratur - en bog fra hvert af de seks lande. Den egner sig især for samtalekredse hvor man vil drøfte menneskelige problemer og samtidig kigge inden for hos vore nordiske brødrefolk.

Indhold:

 • Piet Hein: Prolog
 • Island: Halldor Laxness: Den gode Frøken og Huset. .Gyldendal.
 • Færøerne: Jørgen Franz Jacobsen: Barbara. Gyldendal.
 • Norge: Sigurd Hoel: Trylleringen. Hasselbalch.
 • Finland: Mika Waltari: En fremmed kom til gården. Grafisk forlag.
 • Sverige: Olle Hedberg: F von Blomberg. Hasselbalch.
 • Danmark: Poul Ørum: Skyggen ved din højre hånd. Fremad.
 • Indledningsbrev.

"Verden i støbeskeen", her er udviklingslandenes problemer belyst.

 • Sv. Cedergreen-Bech: En verden i udvikling. Gads forlag.
 • Hal Koch: Fremtiden formes. Gyldendal.
 • Bliver de rige rigere og de fattige fattigere. Redigeret af John Danstrup. Munksgaards Forlag.
 • Laurens van der Post: Mellem to verdener. Hagerups forlag.
 • Norsk udgave: Farlig færd til det Indre.

Supplerende litteratur:

 • Pierre Moussa: U-landene. Det danske forlag.
 • Internationalt samarbejde. Radioens grundbog.
 • Ernst Christiansen: Kirken og U-landene. Oversat af Thora Vest og Jørgen Hansen. Gads forlag.
 • Laurens van der Post: Flamingofjeren. Aschehougs forlag.
 • Gurli Vibe Jensen: Afrika vågner.
 • Lis Madsen: Landsbylæge i Indien. D.M.S.
 • Jean Pelegri: Retfærdighedens Oliven. Fremad.
 • Lange Lanse. En indianerhøvdings selvbiografi. Det danske forlag.

Tidsskrifter:

Folkevirke nr. 2/1962, nr. 3/1962 og nr. 2/1964.

Kontakt: Mellemfolkeligt Samvirke. for pjecerne fra Mellemfolkeligt Samvirke.

Endvidere henvises til den omfattende litteraturliste i Cedergren- Bechs bog.

"Hvad vil kunsten os?" Denne bogpakke kaster lys over det moderne menneskes forhold til kunsten og sætter den i forbindelse med nutidsmenneskets øjeblikkelige situation.

 • Hvorfor maler de sådan ? Hans Kjærholm. G. E. C. Gad
 • Kunst i dag af Ejnar Johansson. Hasselbalch.
 • Om billedkunst: Erik Fischer, Søndagsuniversitetet. Munksgaard.
 • Krisens billedbog: Ole Sarvig, Gyldendals uglebog.
 • Moderne Malerkunst: Herbert Read, Gyldendal.
 • Den æstetiske opfattelse af kunst: Vilhelm Wancher, Gyldendals uglebog.
 • Menneskets fordrivelse fra kunsten: Ortegay Gasset, Gyldendals uglebog.
 • Kunstens Kald: Franz Werfel, Gyldendals uglebog.
 • Kunsten i dag: Statsradiofoniens grundbog.
 • Vindrosen: Gyldendal 3. årgang maj 1956, nr. 3
 • Artikel af prof. K.E.Løgstrup: Poetisk og etisk livsforståelse.

Supplerende litteratur:

 • Maleri og malere: Lionello Venturi, Appel og Thaning.
 • Kunstforståelse: Else Kai Sass. Jespersen og Pio.
 • Gyldendals leksikon over moderne kunst.
 • Forlang på biblioteket: Ungdoms bogliste 23 bøger om billedkunst.
 • Kunstens græsrødder: Herbert Read.
 • Om kunst: Harald Giersing.
 • Folkevirke nr. 4, 1964, nr. 2, 1965, nr. 4, 1967, nr. 4, 1969.

"Kvindeskikkelser i litteraturen" giver mulighed for fordybelse i denne del af dansk litteratur.
Serien omfatter følgende fem bøger:

 • Herman Bang: Ved vejen. Tranebog.
 • Knuth Becker: Det daglige brød. Tranebog. (Man kan nøjes med at læse fra kap. 7, da det er bedstemoderen, vi skal snakke om).
 • Jørgen-Frantz Jacobsen: Barbara. Tranebog.
 • Knud Sønderby: En kvinde er overflødig.
 • Kjeld Abell: Anna Sofie Hedvig.

"Familien nu " Materiale som alle må have:

 • 8 numre af Folkevirke -4/1961- log 2/1963- 1/1964- 2 og 411967 -log 2/1968.
 • Kan lånes på biblioteket i 4-8 eks.:
 • Kirsten Auken m. fl.: Familien lever.
 • Mette Koefoed Bjørnsen: Danmark i tekst, tal og tegninger.
 • En hjælp til de kredse, der kunne tænke sig at lære noget om nationaløkonomi.
 • Mette Koefoed Bjørnsen og Jørgen Bøgh: Samfundskundskab. Alfabetisk opslagsbog.
 • Samt 3 bøger om samfundsforståelse. Anbefales: Bøger med tilknytning til emnet:
 • To køn -et samfund. -(Danmarks radios grundbøger).
 • "Samfund og samvær" Bent Hansen: Velstand uden velfærd.
 • Henning Friis: Familien og samfundet.

Fremtiden er op til os selv.

 • Erik Kaufmann: Fremtiden. Munksgaard 1969. 108 sider.
 • Muligheder for det enkelte menneske.
 • Viktor E. Frankl: Psykologi. og eksistens. Gyldendals uglebøger 1969. 141 sider.
 • Amund Myhre: Kulturstrategi. Elingård, Oslo 1968. 144 sider.

"Snak om en tingene" med igangsættende spørgsmål fra familielivet og tilværelsen i øvrigt.

"Mødeteknik". En arbejdsmappe, som omhandler mødeformer, -forberedelse, -ledelse, saamt omtale af økonomi, afstemninger og deres teknik. Desuden administrativ vejledning om den nye fritidslov.

Folkevirke-serien omfatter desuden små studiebøger:

 • Hal Koch: "Hvad er demokrati?" og Holger Dahl: "Kortfattet psykologi". Desuden henviser vi til bogen: "HVAD VIL DE OS?", som foreligger i 6. oplag. Gennem udvalg af nyere dansk litteratur belyses her især sociale problemer. Pris kr. 17,85.

Studievejledning  "Hvad vil de os?". På linie med "Hvad os?" foreligger nu også REFLEKSLYS -ligeledes læsestykker af nyere danske forfattere.

"Pragtfulde dage" er titlen på en række barndomsskildringer i litteraturen.

Vi gør opmærksom på, at bøger til brug i studie- eller samtalekredse på de fleste biblioteker kan fås til udlån over en længere periode.

FOLKEVIRKE udgiver et blad, der udkommer 4 gange årligt. Hvert blad er en afsluttet helhed, der alsidigt belyser et emne og rummer stof til diskussion, så det kan benyttes til studiekredse.