Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Kulturmosaik

Kulturmosaik

DFS-logo

Projektet er støttet af Tips- og Lottomidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Folkevirke ønsker med "Kulturmosaikken" at lægge op til debat om nogle af de væsentligste samfundskulturelle elementer. Det gøres visuelt med et bredt udvalg af fotos, som er blevet taget landet over i meget forskellige miljøer.

Desuden ønsker Folkevirke at fremme debatten og dialogen i bl.a. studiekredse og workshops landet over. Den proces kan sættes i gang med udgangspunkt i disse oplæg:

Den danske kultur befinder sig i spændingsfeltet mellem forandring og forankring. Mange begreber hvirvler i luften uden at få konkret form. På den baggrund ønsker Folkevirke med ”Kulturmosaikker” at fremme dialog og videndeling blandt forskellige generationer, forskellige geografiske områder og fra forskellige etniske miljøer. Folkevirke ønsker at få flere til at grave et spadestik dybere i debatten om danskhed og om, hvilke værdier det danske, multikulturelle samfund rummer og dermed at skabe debat om det, som forankres og det, der forandres med afsæt i fem hovedområder:

Målet er skabe positive generations- og kulturmøder, der giver viden om og forståelse for forskellige traditioner, værdier og kulturelle perspektiver. Det er velkendte temaer, hvis indhold og betydning kan være meget forskellige afhængig af, hvem der definerer perspektivet. Derfor ønsker Folkevirke at skabe en dybdegående debat, hvor temaerne sættes i spil i sammenhæng med spørgsmål om danskhed, dansk kulturarv anno 2013 og de kulturelle traditioner, som vedvarende er til forhandling og forvandling.

 Download brikker:

Tematiseret

Puljet