Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Folkevirke i Danmark

Oversigt over alle Folkevirkes kredse

Se kontaktinformationer om Folkevirkes netværk landet over

Landet over tilrettelægger Folkevirke møder, foredragsrækker, studiekredse, temamøder, kurser og lejre, hvor alle kan deltage.

Her kan du finde de lokale kredse samt de relevante kontaktpersoner. under menupunktet "Aktiviteter" kan de læse mere om de aktuelle arrangementer i kredsene.

Mere detaljerede oplysninger kan fås ved henvendelse til Folkevirkes kontor, Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal, 1153 København K, telefon 33 32 83 11 (tirsdage kl. 10 - 16) eller på e-mail: folkevirke@folkevirke.dk.

Desuden kan der ses en opdateret oversigt over arrangementer på Folkevirkes hjemmeside www.folkevirke.dk

Du kan også følge Folkevirke på Facebook.

Folkevirkes møder former sig som åbne debatter om aktuelle emner, hvor deltagerne som regel tager udgangspunkt i et oplæg. Folkevirkes møder er åbne for alle interesserede!

REGION HOVEDSTADEN

BORNHOLM

Kontakt: Marianne Kofod Pedersen, Svanekevej 32, 3740 Svaneke. Tlf. 56 49 21 64.

Ølsted

Litteraturstudiekreds Vi mødes hver 6. uge og planlægger fra gang til gang.
Kontakt: Lis Timmermann, Hermelinvej 9, 3310 Ølsted tlf. 45 81 37 60.

KØBENHAVN

»På Folkevirke« Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K.

Kontakt:

Folkevirke,
Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal,
1153 København K. eller

Jeanne Bau-Madsen

Tlf. 21 27 62 19

folkevirke@folkevirke.dk

Folkevirkes Litteraturkreds i København

Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal, 1153 København K.

Tlf. 33 32 83 11

Der betales kontingent for hele sæsonen ved kursusstart

(efterår og forår) i alt 600 kr.

Litteraturkredsen har eksisteret i flere år, og der kommer hele tiden nye medlemmer. Men der er plads til flere, som har lyst til at engagere sig i en levende og vedkommende debat.

Kontakt: Britta Poulsen
Tlf. 46 36 56 32

KØBENHAVNS VESTEGN

Folkevirke København Vestegns -  Litteraturkreds

Møderne holdes den sidste tirsdag i hver måned. Møerne holdes fra kl. 14.00 til kl. 17.00 i Idrætsanlæggets lokaler på Sportsvej i Glostrup.

Tilmelding og kontakt:

Formand: Ellen Kristiansen, Vegavænget 41, 2620 Albertslund, tlf. 40846207 E-mail: elhart08@gmail.com

Næstformand: Ingelise Olsen, Glentehusene 52 ,2620 Albertslund, tlf. 60478992  prebon@webapeed.dk

Kasserer: Annelise Bohn, Nørretofte Alle 9, 2500 Valby, tlf.: 21680242 Bohn@hotmail.com

Revisor: Anne Birthe Kyed, Rendsagervej 253, 2625 Vallensbæk tlf. 23412336 abk@Kyed.us

LYNGBY

Litterakreds:

Kontakt: Jeanne Bau-Madsen, mobil: 21 27 62 19; Eva Ladekarl, tlf. 45 87 73 77 og mobil; 25 80 15 90; 

REGION NORDJYLLAND

FOLKEVIRKE VESTHIMMERLAND

foredragene foregår den første mandag i månederne fra september til marts i Farsø Sognegård, søvej 3, 9640 Farsø, kl. 14.00-16.00.

Alle er velkomne. Entre til hvert arrangement ; 90 kr. inkl. traktement.

Kontakt:

Formand Tove Kristensen, tlf. 20876412; næstformand Else Thirup, tlf. 23252817; kasserer Iris Brink Hansen tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42 ; sekretær Ellen Kahr Thomsen tlf. 23 62 53 96 /98666205; Suppleanter: Margit Bigum og Lone Nørgaard, tlf. 98658257. Revisorer: Revisor Ingrid Danielsen, tlf. 29925892 og Revisorsuppleant Jette Hoyer.

www.facebook.com/folkevirkevesthimmerland.

Bestyrelsen Folkevirke Vesthimmerland 2024/2025:

Formand: 
Tove Kristensen, 
Hans Egedes Vej 120, 9600 Aars 
Tlf. 98 62 66 10 / 20 87 64 12 
tovekaren120@gmail.com

Næstformand:
Else Thirup,
Gl. Ullitsvej, 9640 Farsø 
Tlf. 23 25 28 17
elsethirup@hotmail.com

Sekretær:
Ellen Kahr Thomsen, 
Gl. Blærevej 66, 9600 Aars
kahrthomsen@kahrthomsen.dk
Tlf. 23 62 53 96 / 98 66 62 05

Kasserer:
Iris Brink Hansen,
Nakkevej 24, Risgårde, 9640 Farsø
hanseniris4@gmail.com
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

Suppleanter:
Margit Bigum
Kong Haraldsvej 28, 9600 Aa
margit.bigum@gmail.com

&
Lone Nørgaard, 
Svoldrupvej 122, Vognsild, 9600 Aars
Tlf. 98 65 82 57 
pelonor122@gmail.com

 Revisorer:

Revisor er Ingrid Danielsen  ingrid@helminghus.dk          29 92 58 92

Revisor-suppleant er Jette Hoyer

 

REGION MIDTJYLLAND

HERNING

Møder afholdes i Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre Kirkvej 1, 7400 Herning:
Møderne foregår hver anden mandag kl. 14.00-16.00
Alle er velkomne til at møde en halv time, før mødet begynder
Der er kaffepause på ca. 15 min., hvor man kan nyde in medbragte kaffe. der er også mulighed for at købe kaffe.

Medlemskontingent for hele sæsonen er 200 kr.
Hvert møde koster 40,00 for medlemmer og 60,00 for ikke medlemmer.
De samme satser glæder for pensionister.

Hernings bestyrelse valgt på generalforsamling for 2024-2025: 

Bestyrelsen:

Formand:
Lene Lund, tlf. 29 92 58 50

Næstformand:
Iben Brock, tlf. 22 12 95 53

Kasserer
Tove Kattrup, tlf. 40 70 90 51 

Bestyrelsesmedlemmer:

Ida Anette (Tytte) Vesteraard Olesen, tlf. 25 80 50 67 

Birde Lindholm, tlf. 23 67 76 75

Suppleanter:
Hanne Østergaard, mobil  20411140
Doris de Voss, mobil 21660632

 

REGION SJÆLLAND

ROSKILDE

Alle debatmøder holdes i Byens Hus, Lokale Tankerummet kl. 14-16.

Kontakt: 
Britta Poulsen, tlf. 23 46 45 95, e-mail britta.poulsen@privat.dk
Kirsten Rudfeld, tlf. 29 61 28 81 e-mail rudfeld@webspeed.dk.

UDLAND

GRØNLAND

Folkevirke i Nuuk

Kontakt: Rebekka Olsvig, Jens Kreutzmann Aqq 30, Postboks 575, 3900 Nuuk, Grønland