Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Folkevirke Vesthimmerland

Folkevirke Vesthimmerland - efterårsprogram 2023

Program for Folkevirke Vesthimmerland efterår 2023. Velkommen til en række nye, spændende foredrag i sæsonen. Vi glæder os til at se jer igen.

Kære Folkevirkevenner.

Folkevirke Vesthimmerland

Program efterår 2023

Mandag den 11. september 2023 kl. 19.00 i AKS, Aars Kirke/Kultur og Sognegård, Kirkeplads 6, 9600 Aars

”Et nej er kun en udsættelse af et ja” Over dette emne vil Agnethe Maagaard fortælle om sit arbejde som glaskunstner og de mange fantastiske oplevelser, som dette har ført med sig, hvor lyset altid har været hendes sparringspartner. Hun vil også fortælle om sin mor, Tilte Maagaard, der startede en daghøjskole, Bøgelundskolen, i det gamle forsamlingshus i den lille vestjyske by Bonnet. I forbindelse med Agnethe Maagaards besøg i Aars kan man i AKS se en udstilling af hendes værker

Mandag den 2. oktober 2023 kl. 14 i Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640, Farsø

”Mit liv som økologisk landmand” I Himmerland nær ved Farsø by ligger gården Hvanstrup, som ejes af Torsten og Anne-Louise Wetche. De er 5. generation af familien Wetche på Hvanstrup og har drevet gården som økologisk landbrug siden 1997. Malkekøerne går i løsdriftstald, og mælken leveres til Thise mejeri og sælges under betegnelsen ”græsmælk”. Torsten Wetche vil under foredraget nærmere gøre rede for de spændende tanker, der ligger bag.

Mandag den 6. november 2023 kl. 14.00 i Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 Farsø

En rejse til Iran fortalt i ord og billeder. Aase Lauridsen har, siden hun blev pensioneret som folkeskolelærer, rejst utroligt meget. Denne eftermiddag vil hun tage os med på en meget spædende rejse til Iran, hvor hun bl.a. i nogle dage boede som gæst hos et iransk ægtepar. Hun vil under sit foredrag også komme ind på kvindernes vilkår i landet.

Mandag den 4. december 2023 kl. 14 i Farsø Sognegård, Søvej 3. 9640 Farsø

Julehygge med Jættebanden: ”Vi spiller til fællessang fra Højskolesangbogen og underholder med musikalske numre. Bjørn Baastrup præsenterer de enkelte indslag og kæder programmet sammen.”

Program januar - marts 2024

Mandag den 8. januar 2024 kl. 14.00 – 16.00 i Farsø Sognegård

Ole Ginnerup Schytz: Vindeslevskatten/Guldfundet fra Jelling

Vindeslevskatten er et at Danmarkshistoriens vigtigste samlede guldfund fra jernalderen. Skatten blev fundet i december 2020 af to tidligere klassekammerater, Ole Ginnerup Schytz og Jørgen Antonsen på en af Jørgens marker ved Vindelev. Det er et arkæologisk fund i verdensklasse, og arkæologerne kalder det på højde med guldhornene

Mandag den 5. februar 2024 kl. 14 – 16.00 i Farsø Sognegård

Ole Voide: Hvordan udnytter vi vore sjælsevener i en digitaliseret verden?

Sidste år fortalte jeg om Søren Kierkegaard. Selv om han levede et liv mellem sine skrivepulte, så kendte han værdien af at bevæge sig, og hvordan bevægelsen også satte sig i sindet. Denne gang vil jeg fortælle om en anden dansk ganske overset tænker og vandrer, Ludvig Feilberg. Han skriver ”om udnyttelse af sjælsevner” (1881): hvornår er sindet kreativt, åbent for indfald og ideer, og hvornår er det ikke? Hans tanker kan inspirere os til at komme op af sofaen, ud i natur og luft, trække vejret og vandre os til glæde og friske tanker, langt væk fra skærme og medier.

Efterfølgende er der generalforsamling

Mandag den 4. marts kl. 14.00 – 16.00 i Farsø Sognegård

Anne-Mette Sohn Jensen: Anes kald

Forfatteren til denne bog vil i et tankevækkende foredrag give os et indblik i unge kvinders vilkår i 
1920 ´erne, hvor det var forbudt at være gift som sygeplejerske. Valget stod derfor for mange mellem ønsket om at bruge sin sygeplejerskeuddannelse og et familieliv med mand og børn.

Folkevirke Vesthimmerland støttes af : Sparekassen Danmark, Vestjysk Bank og Vesthimmerlands Kulturråd

Bestyrelsen Folkevirke Vesthimmerland 2021/2022:

Formand: 
Tove Kristensen, 
Hans Egedes Vej 120, 9600 Aars 
Tlf. 98 62 66 10 / 20 87 64 12 
tovekaren120@gmail.com

Næstformand:
Else Thirup,
Gl. Ullitsvej, 9640 Farsø 
Tlf. 23 25 28 17
elsethirup@hotmail.com

Sekretær:
Lone Nørgaard, 
Svoldrupvej 122, Vognsild, 9600 Aars
Tlf. 98 65 82 57 
pelonor122@gmail.com

Kasserer:
Iris Brink Hansen,
Nakkevej 24, Risgårde, 9640 Farsø
hanseniris4@gmail.com
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

Bestyrelsesmedlem:
Ellen Kahr Thomsen, 
Gl. Blærevej 66, 9600 Aars
kahrthomsen@kahrthomsen.dk
Tlf. 23 62 53 96 / 98 66 62 05

Suppleanter:
Margrethe Dam Hansen,
Gråbølle 15, 9600 Aars 
Tlf. 41 59 33 34

 Revisorer:

Revisor er Ingrid Danielsen  ingrid@helminghus.dk          29 92 58 92

Revisorsuppleant er Jette Hoyer