Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Tidligere program for Folkevirke Vesthimmerland

Tidligere program for Folkevirke Vesthimmerland

Program for Folkevirke Vesthimmerland 2017/18 Velkommen til en række nye, spændende foredrag i sæsonen efterår/vinter 17/18! - Vi glæder os til at se jer igen. Alle foredrag finder sted på Farsø Hotel mandage kl. 14 - 16.15, hvis ikke andet er oplyst. Der serveres kaffe og kage, og vi synger efter højskolesangbogen. Pris incl. kaffe og kage: 90 kr. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Mandag den 11. september 2017 Kl. 19.30 på Kimbrer Kroen, Aars Forhenværende højskoleforstander, journalist, chef for DR P1 Finn Slumstrup, Ærø. Emne: "Udkanten - mulighedernes land" Hvordan kaster vi offerrollen væk og griber initiativet? Mandag den 2. oktober 2017 Kl. 19.30 på Farsø Hotel Sognepræst, forhenværende folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge. Emne: "Fra Løgstør til Folketinget og hjem til præstestolen" Hvordan forener man familieliv, præsteliv og politik? Mandag den 6. november 2017 Kl. 14 på Farsø Hotel Cand.mag i musik og historie, højskolelærer Poul Smedegaard, Randers Emne: "Monica Wichfeld – en kvindelig frihedskæmper" . En bevægende og dramatisk beretning om den irske adelsdame og hendes legendariske indsats i den danske frihedskamp under anden verdenskrig. Mandag den 4. december 2017 Kl. 14 på Farsø Hotel Sopran Henriette Nederby og pianist Ole Killerich, København. Emne: "Du lærte mig at se" Med udgangspunkt i brevvekslingen mellem Carl Nielsen og hustruen Anne Marie Carl Nielsen belyses kunstnernes tanker omkring kunsten, livet og ægteskabet. Der veksles mellem oplæsning af brevene og fremførelse af Carl Nielsens sange. Mandag den 8. januar 2018 Kl. 14 på Farsø Hotel Sognepræst, kulturanmelder Troels Laursen, Ullits Emne: "Anton Laier - en gal præst eller en genial kunstner?" Foredraget er en fortælle - og billedtur rundt i den gale præsts kunst - der sine steder var genial. Mandag den 5. februar 2018 Kl. 14 på Farsø Hotel Bibliotekar Hanne Arent Silkeborg Emne: "Jutta Boysen Møller, Mor Danmark - en af danmarks- historiens store kvindeskikkelser" Et foredrag om Jutta Boysen-Møllers liv og engagement efter 1874 i Dansk Kvindesamfund og kvinders valgret. Mandag den 12. februar 2018 Kl. 14 på Farsø Hotel Generalforsamling. Fri entre, incl. kaffe og kage Folkevirkes landsformand, journalist, redaktør af kulturtidsskriftet "Folkevirke", Anne Marie Balle, København. Emne: "Hvad vil vi med fællesskabet?" Anne Marie Balle fortæller om Folkevirkes visioner og den vigtige demokratiske samtale, som har været en af Folkevirkes hjørnestene gennem snart 75 år Herefter holdes generalforsamling Mandag den 5. marts 2018 Kl. 14 på Farsø Hotel Forfatter Gretelise Holm, København. Emne: "Gretelises Danmarkshistorie" En kombination af hendes to bestsellere, "Jesus, pengene og livet" og "Kærligheden, kampen og kloden" ____________________________________________________ Tidligere debatmøder fra sæsonen 2016 / 2017 mandage kl. 14-16, med mindre andet er anført. Entré og kaffe med kage 85,- kr. 12/9 -16. Aftenmøde kl 19.30 Kimbrerkroen, Aars cand.theol, Kunsthistoriker og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen. Emne: Bedste Grevinde Få et indblik i Henriette Danneskjold-Samsøes liv som grevinde af Gisselfeld og senere grundlægger af Holmegaards Glasværk. Entre: 85 kr Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 3/10 -16 Aftenmøde kl. 19.30. Farsø Hotel, Farsø Viceforstander og fortæller Lillian Hjorth-Westh, Bornholms Højskole. Emne: Forfatter Halfdan Rasmussens liv i ord og toner. Entre: 85 kr Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 7/11 -16. kl. 14.00 Farsø Hotel ÆNDRING dette foredrag er flyttet til 9.januar 2017 Museumsinspektør Broder Berg, Aars Emne: Arkitektur og fællesskab Byudvikling i Vesthimmerland fra midten af 1800-tallet og til i dag. Entré kr. 85,- Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 5/12 -16 kl. 14.00 Farsø Hotel Sognepræst Hanne Lyngberg-Larsen, Viborg Emne: H.C.Andersens eventyrlige liv, Kunsten - Kærligheden - Papirklip. Entre: 85 kr Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. 9/1 -17 kl 14.00 Farsø Hotel ÆNDRING dette foredrag er flyttet til 7.november 2016 Kunstnerisk leder af Hotel ProForma Kirsten Delholm, København. Emne: Forestillinger som undersøgelser af verden. Et laboratorium for scenekunst. Hun fortæller om sit liv med teater ogviser billeder fra Hotel ProFormsas mange forestillinger. ( Reumertprisvinder ) Entre: 85 kr Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. HUSK generalforsamling 6 februar. 6/2 -17. kl. 14.00 Farsø Hotel Cand.scient.pol. Finn Seidelin, Hobro. Højaktuelt foredrag. Emne: Demokrati - hvad er det og er det truet. Entre: 85 kr Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. Samme dag er der generalforsamling. 6/3 -17. kl. 14.00 Farsø Hotel Forfatter og psykolog Andrea Hjelskov, Sverige. Emne: Livet i skoven Et foredrag om bogen: Og den store flugt. Om det at trække stikket ud på det stressede hverdagsliv, som vi lever i vores samfund ( et gribende og rørende foredrag ) Entre: 85 kr Vi synger efter Højskolesangbogen og der serveres kaffe m/ kage. Kontakt: Karen Pihlkjær, 9600 Aars. tlf.98661680 Litteraturkreds I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en litteraturkreds. Denne kreds mødes i Dronning Ingrid Hallen, Farsø, hvor alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er anført. Deltagerne er selv med til at vælge forfattere. Inger Skjærris Olsen og Jette Høyer leder møderne. Kontakt: Studiekredsleder: Inger Skjærris Olsen, 9640 Farsø. Tlf. 98 633434 Bestyrelse: Formand Tove Kristensen, Aars tlf. 20 87 64 12 Tove.kristensen2@skolekom.dk Næstformand Else T . Hirup, Ullits tlf. 23 25 28 17 elsethirup@hotmail.com Sekretær Lone Nørgaard, Vognsild tlf. 98 65 82 57 pelonor122@gmail.com Bestyrelsesmedlem Margrethe Dam Hansen tlf. 41 59 33 34 kamadh@icloud Bestyrelsesmedlem Ellen Kahr Thomsen, Blære 98 66 62 05 Suppleanter: Mona Jensen, kasserer, Hornum tlf. 22402958 mona22402958@gmail.com Iris Brink Hansen, Risgårde 98 63 60 42