Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Folkevirke 75 års jubilæums bog

Folkevirke 75 års jubilæumsbog

Folkevirkes 75 års jubilæumsbog En bog om det givende fællesskab Folkevirke Pris 150,- kr. inkl. moms og forsendelse.

Folkevirkes 75 års jubilæumsbog, bestilles ved mail til folkevirke@folkevirke.dk

Jubilæums 75 år

Folkevirke udgav i forbindelse med sit 75-års jubilæum den 2. marts 2019 et spændende jubilæums skrift.

Med bogen »Folkevirke 75 år« får læseren et tankevækkende indblik i det folkeoplysende arbejde, som netop i disse år står over for en revitalisering.

En række skribenter giver deres bud på, hvordan folkeoplysningen kan være en af de vigtige trædesten for at blive en mere engageret samfundsborger.

Folkevirke, som blev stiftet den 2 . marts 1944, har gennem 75 år haft udgangspunkt i tidligere kultur- og kirkeminister Bodil Kochs ønsker om aktive samfundsborgere. Fokus har ligget inden for de sociale, kulturelle og politiske områder – vel at mærke på tværs af alle de skel og grænser, som mange ofte støder på. Folkevirke har på mange måder grebet aktiviteterne utraditionelt an og har derved også kunnet engagere børn og voksne i givende fællesskaber, som de ellers ikke havde været en del af.

Folkevirke har haft betydning for mange brugere – og har stadig en vigtig rolle at spille på den folkeoplysende scene.

Det sættes der fokus på i denne jubilæumsbog. Der bringes punktnedslag i Folkevirkes historie samt peges på, hvordan Folkevirke også i de kommende år kan fastholde sin position som central spiller inden for folkeoplysningen.

Desuden fortæller en række folkevirkebrugere om deres oplevelser og personlige udvikling, som de har fået ved at være en del af Folkevirkes netværk.

Det er disse aktiviteter og holdninger til fællesskab og inklusion, man kan læse om i denne bog.

Blandt skribenterne er kulturminister Mette Bock, tidligere kulturminister Marianne Jelved, tidligere undervisningsminister Bertel Haarder, professor Drude Dahlerup, dialog debattør Özlem Cekic og Bitten Damgaard.

Det er billedkunstneren Grete Balle, som står bag bogens forside – et maleri, som har titlen »Portal«.

Selv siger Grete Balle om sit valg af motiv, at for hende står Folkevirke for åbenhed – rummelighed og udadrettet hed.

»Det er et sted med gode aktiviteter – foredrag og møder rundt om i landet – samt adgang til fine artikler. Alle dele med stor vægt på det kulturelle.

Jeg har kaldt billedet på forsiden af jubilæumsbogen for »Portalen«.

Portal betyder egentlig dør – indgang til noget eller udgang til en anden verden.

Et fint symbol på Folkevirkes ånd«