På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Program for Folkevirke Vesthimmerland 2019/20 

Velkommen til en række nye, spændende foredrag i sæsonen efterår/vinter 19/20! - Vi glæder os til at se jer igen.

Alle foredrag finder sted på Farsø Hotel mandage  kl. 14 - 16.15, hvis ikke andet er oplyst

Der serveres kaffe og kage, og vi synger efter højskolesangbogen.

Pris inkl. kaffe og kage: 90 kr.

Efterår 2019

9. september
kl. 19.30, 
på Kimbrer
Kroen, Aars.

Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum Bodil Frandsen. Emne: »Regan Vest i Rold Skov«. Et foredrag i ord og billeder om et monument på dansk jord fra koldkrigstiden.

7. oktober

Cand. mag. Katrine Bach Habersaat, ansat som »Technical officer« i WHO's vaccinationsprogrammer. Emne: »Vaccination – om succes og kontrovers«. Millioner af menneskeliv er i tidens løb blevet reddet. Hvorfor oplever vi skepsis i dag?

4. november

Dr. phil. Henrik Becker-Christensen, tidligere generalkonsul i Flensborg. Emne: »Fra mod hinanden til med hinanden«. Grænselandets historie fra 1830 til i dag.

2. december

Jazzsanger og sangskriver Anna Pauline Andersson og pianist Jacob Dedenroth Broholm, begge konservatorieuddannede. Emne: »Rytmisk sang og musik ved juletid«.

 Forår 2020 

13. januar

Sundheds- og udviklingskoordinator Mona Østergaard Klit, Sygehus Thy Mors.Emne: »Natur og livsglæde – om nationalpark Thys smukke steder«.Hertil knyttes refleksioner og gode tekster.

3. februar

Mag. art. Henning Bender, tidligere stadsarkivar og leder af udvandrerarkivet i Aalborg.Emne: »Den store oversøiske udvandring fra Danmark og Himmerland«

17. februar

Billedkunstner, tidligere journalist ved DR Nordjylland Anni Gamborg.Emne: »Skomager bliv ved din lyst!«. Om at turde vælge med hjertet og leve med konsekvenserne.

Fri entré, inkl. kaffe og kage.
Herefter afholdes generalforsamling.
 

2. marts

Cand. mag. i historie og religion Aage Augustinus, forhenværende valgmenighedspræst, tidligere forstander på Ask Højskole og Rude Strand Højskole.
Emne: »På lystvandring i Benny Andersens omfattende forfatterskab«.

  • Hvad er kultur?
  • Hvad vil det sige at være dansk?
  • Hvad er tiden for en størrelse?

Bestyrelse:
Kontakt:
Formand: Tove Kristensen, 
Hans Egedes Vej 120, 9600 Aars 
Tlf. 20 87 64 12 
Tove.kristensen2@skolekom.dk

Næstformand: Else Thirup, Aars
Tlf. 23 25 28 17 

Sekretær: Lone Nørgaard,
Svoldrupvej 122, Vognsild, 9600 Aars
Tlf. 98 65 82 57
pelonor122@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
 Margrethe Dam Hansen, Farsø
Tlf. 41 59 33 34

Ellen Kahr Thomsen, Blære
Tlf. 98 66 62 05

Suppleanter:
Mona Jensen, kasserer,
Aalborgvej 4, Hornum, 9600 Aars
Tlf. 22 40 29 58
Mona22402958@gmail.com

Iris Brink Hansen, Risgårde
Tlf. 98 63 60 42

 Litteraturkreds:

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en litteraturkreds. 
Sted: Akademi ved Dronning Ingrid Hallen, Farsø.
Alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er oplyst.

Alle er velkomne!

Kontakt:
Jette Høyer, studiekredsleder:
Tlf. 25 39 97 96 

Inger Olsen
Tlf. 98 63 3434

www.facebook.com/folkevirkevesthimmerland.

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd