På danskIn EnglishEn françaisIntranet

Folkevirke Vesthimmerland

Program for Folkevirke Vesthimmerland 2020/2021 Velkommen til en række nye, spændende foredrag i sæsonen efterår/vinter 20/21 - Vi glæder os til at se jer igen.

Der serveres kaffe og kage, og vi synger efter højskolesangbogen.

Pris inkl. kaffe og kage: 90 kr.

Efteråret 2020 

Mandag den 7. september 2020 kl. 19.30 på Kimbrerkroen
Foredragsholder: Tidligere politibetjent Jørgen Jensen
Emne: Landbetjent i Aars
Jørgen Jensen vil gennem sit foredrag give os et spændende indblik i, hvordan det var at være landbetjent i Aars i 80´erne og 90´erne. 

Mandag den 5. oktober 2020 kl. 14.00 på Kimbrerkroen
Foredragsholder: N.O. Ladefoged, tidligere lærer, Nørager
Emne: De himmerlandske jernbaner og deres betydning for området.
Hvilken betydning og muligheder gav jernbanen byen Aars med hensyn til fragt – og persontransport?

Mandag den 2. november 2020 kl. 14.00 på Kimbrerkroen
Foredragsholder: Museumsdirektør Broder Berg
Emne: I kulturarvens tjeneste – Vesthimmerlands museum 100 år
Museumsdirektør Broder Berg vil tage os med på en interessant og lærerig rejse fra den første spæde start i et skolelokale i Aars til en moderne virksomhed med kulturarv og kunst på flere tusinde kvadratmeter og hele Vesthimmerland som arbejdsplads.

Mandag den 7. december 2020 kl. 19.30 på Kimbrerkroen
Foredragsholder: Eva Auken. Desuden medvirker Da Capo under ledelse af Anne Marie Hyldgaard.
Emne: Aars Skoles pigekor og Bjarne Geil.
Eva Auken vil fortælle om tiden i koret, og Da Capo vil synge nogle af pigekorets mest elskede sange samt sange fra deres eget repertoire. Fællessang med julens sange.

Foråret 2021

Mandag den 11. januar 2021 kl. 14.00
Foredragsholder: Professor Johannes Nørregaard Frandsen
Emne: Da landbolivet blev en by i provinsen.
I 1950´erne boede halvdelen af den danske befolkning på landet. Efter 2. verdenskrig startede en udvikling, der i løbet af årtier forandrede midten til udkanten. Denne historie skildres i foredraget med personlige erindringer, underspil og humør.

Mandag den 1. februar 2021 kl. 14.00
Foredragsholder: Magister i arktiske studier og eskimologi Drude Aviaja Larsen.
Emne: Grønland i fugleperspektiv
Det grønlandske samfund før kristendommen og tilpasningen til den moderne tid. Det særlige ved at skulle klare sig i meget små samfund under pres fra naturen har været med til at danne den grønlandske kultur. I et moderne samfund opstår også behovet for uddannelse for både at kunne samarbejde bedre med omverdenen samtidig med, at man husker sin egen identitet.

Mandag den 15. februar 2021 kl. 14,00
Foredragsholder: Astrolog og sygeplejerske/leder Dorte Ebdrup
Emne: Hvad er astrologi, og hvad kan det bruges til? Hvad rører der sig i tiden set fra et astrologisk perspektiv?
Efter at have arbejdet aktivt som sygeplejerske/leder i 42 år, blev Dorte i 2019 uddannet astrolog fra Astrologisk Akademi i København. Hun har desuden arbejdet med kræftpatienter og med selvudviklingsgrupper i 25 år.

Efter foredraget er der generalforsamling.

Kaffe og kage 50 kr.

Mandag den 8. marts 2021 kl. 19.00 på Johannes V. Jensen og Thit Jensen museet.
Foredragsholder: Journalist, chefredaktør på dagbladet Politiken, Christian Jensen
Emne: Nationalismens væsen læst gennem klassisk skønlitteratur
Med udgangspunkt i den klassiske skønlitteratur sætter foredraget fokus på et altid aktuelt emne, nationalisme, hvor unge mennesker søger fællesskab og identitet i patriotisme og heltedyrkelse.

Foredraget holdes i samarbejde med Johannes V. Jensen og Thit Jensen museet

Bestyrelsen Folkevirke Vesthimmerland 2020/2021:

Formand: 
Tove Kristensen, 
Hans Egedes Vej 120, 9600 Aars 
Tlf. 98 62 66 10 / 20 87 64 12 
tove.karen120@gmail.com

Næstformand:
Else Thirup,
Gl. Ullitsvej, 9640 Farsø 
Tlf. 98 62 14 26
elsethirup@hotmail.com

Sekretær:
Lone Nørgaard, 
Svoldrupvej 122, Vognsild, 9600 Aars
Tlf. 98 65 82 57 
pelonor122@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Margrethe Dam Hansen,
Gråbølle 15, 9600 Aars 
Tlf. 41 59 33 34

Ellen Kahr Thomsen, 
Gl. Blærevej 66, 9600 Aars
kahrthomsen@kahrthomsen.dk
Tlf. 23 62 53 96 / 98 66 62 05

Suppleanter:
Iris Brink Hansen,
Nakkevej 24, Risgårde, 9640 Farsø
ih@newmail.dk
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

Mona Jensen, kasserer, 
Aalborgvej 4, Hornum, 9600 Aars
mona22402958@gmail.com 
Tlf. 22 40 29 58 

Revisorer:
Jette Høyer, Hvalpsund , 25 39 97 96 / 98 63 34 56
Revisorsuppleant: Ingrid Danielsen, Aars

Studiekreds:

I Vesthimmerland har Folkevirke desuden en studiekreds. 
Sted: Akademi ved Dronning Ingrid Hallen, Farsø.
Alle møder starter kl. 14.00, med mindre andet er oplyst.

Alle er velkomne!

Kontakt:
Jette Høyer, studiekredsleder:
Tlf. 25 39 97 96 / 98 63 34 56

Iris Brink Hansen
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

www.facebook.com/folkevirkevesthimmerland.

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd